Nu finns "Organisatorisk och social arbetsmiljö" som webbtentamen!

Ont om tid? Gör BAS P/U eller SAM / BAM webbtentamen på distans! Skriv ut intyget direkt när du klarat tentamen!

SAM / BAM - Systematiskt Bättre Arbetsmiljöarbete Lärarledd intensivkurs 1 dag

*Nu inklusive Organisatorisk och Social arbetsmiljö*
Närmare 10.000 människor från olika yrkesgrupper och branscher har erhållit sin nBAS P / BAS U eller SAM / BAM-kompetens hos oss sedan starten 2010

Så här säger lagen om BAS U / BAS P

"Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011" Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc. (Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Läs mer

Arbetsmiljö i pressen

Lärarledda kurser i arbetsmiljö & säkerhet