SAM / BAM / BAS P/U

Rikstäckande Lärarledd utbildning

Ergonomi/Lyftteknik

Rikstäckande Lärarledd utbildning

Så här säger lagen om BAS U / BAS P

"Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011" Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc. (Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Läs mer

Arbetsmiljö i pressen

Lärarledda kurser i arbetsmiljö & säkerhet