BAS P / BAS U-Webb-tentamen och Bättre Arbetsmiljö BAM-Webb-tentamen inklusive all kurslitteratur för endast 3.990 kr. (ord. pris 5.690 kr)

Ont om tid? Gör BAS P/U eller Bättre Arbetsmiljö BAM webbtentamen på distans! Skriv ut intyget direkt när du klarat tentamen!

Bättre Arbetsmiljö BAM Lärarledd intensivkurs 1 dag

*Nu inklusive Organisatorisk och Social arbetsmiljö*
Över 10.000 människor från olika yrkesgrupper och branscher har erhållit sin BAS P / BAS U eller Bättre Arbetsmiljö BAM-kompetens hos oss sedan starten 2010

Så här säger lagen om BAS U / BAS P

"Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011" Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc. (Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb)

Läs mer

Arbetsmiljö i pressen

Lärarledda kurser i arbetsmiljö & säkerhet